Objawienie Pańskie

  1. W osobach Mędrców ze wschodu, którzy przybywają oddać pokłon Panu Jezusowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela.
  2. Dziś podczas wszystkich Mszy Świętych błogosławimy kadzidło i kredę do oznaczenia drzwi naszych domów i mieszkań. Kreślimy na nich C + M + B = 2019 (C+M+B to skrót pochodzący od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która oznacza „(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi”) można zapisać również K + M + B, lub J + M + J. Oznaczenie naszych domów jest wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
  3. Dziś po sumie uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przedstawiają Jasełka. Nie ma z racji tego katechezy dla rodziców dzieci Pierwszokomunijnych.
  4. Polecamy prasę katolicką, tygodnik Idziemy wraz z naszym diecezjalnym dodatkiem ładem Bożym.
  5. Plan wizyty duszpasterskiej w oddzielnej podstronie.
  6. Wszystkim naszym parafianom, miłym gościom życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się tydzień.