III Niedziela Wielkiego Postu

  1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.
  2. W poniedziałek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem Uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do ochrony życia poczętego przez duchową adopcję.
  3. Odpowiadając na wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie” w przyszłą niedzielę rozpoczniemy parafialne rekolekcje wielkopostne. Szczegółowy plan jest wywieszony w gablotce, oraz na bocznych ołtarzach. Bardo prosimy o mądre zagospodarowanie tego czasu, o pojednanie się z Bogiem, wysłuchanie nauk rekolekcyjnych. Nauki będzie dla nas głosił Rektor WSD we Włocławku ks. prał. Jacek Szymański.
  4. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek o g. 17.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o g. 17.00.
  5. Organizujemy konkurs palm, szczegóły w gablocie, oraz w Domu Kultury.
  6. Ostatnia w Wielkim Poście Droga Krzyżowa odbędzie się tradycyjnie ulicami naszego miasta.
  7. W sobotę odbiór alb dzieci pierwszokomunijnych w salce o g. 10.00.
  8. Zachęcamy do nabywania i lektury tygodnika katolickiego „Idziemy”, a w nim ciekawe artykuły: „Jeden cel”; „Lekarstwo na brud”.
  9. Parafianom i gościom na kolejne dni Wielkiego Postu życzymy dobrej i głębokiej przemiany serca. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzmy wszelkiej pomyślności i polecamy w modlitwie. Szczęść Boże. <><