V Niedziela Wielkiego Postu

  1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie. Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawienie dla nas sakramentu pokuty i pojednania. Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z świętego czasu Rekolekcji Wielkopostnych, oraz sakramentu Pokuty i Pojednania.
  2. Nabożeństwo Gorzkich Żali jeszcze dziś i w przyszłą niedzielę o g. 18.00
  3. W najbliższy piątek Drogę Krzyżową poprowadzimy ulicami miasta. Rozpoczęcie Mszą Świętą o g. 18.00 i bezpośrednio po niej wyruszymy ulicami naszego miasta towarzysząc Panu Jezusowi. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
  4. Za tydzień obchodzimy Niedzielę Męki Pańskiej – Niedzielę Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm, zaś przed sumą, uroczyste poświęcenie palm przed świątynią, odczytanie fragmentu Ewangelii opowiadającego wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, oraz uroczyste wejście do Kościoła.
  5. W przyszłą niedzielę po sumie rozdanie nagród w konkursie palm, oraz rozdanie świadectw ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
  6. Zachęcamy do nabywania i lektury tygodnika katolickiego „Idziemy”, „Egzorcyzmy w posłudze Kościoła”, „Symbol naszej wiary”.
  7. Dziś w naszej parafii akcja „Żonkil Nadziei” Zachęcamy do włączenia się w ten szczytny cel.
  8. Parafianom i gościom na kolejne dni Wielkiego Postu życzymy dobrej i głębokiej przemiany serca. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzmy wszelkiej pomyślności i polecamy w modlitwie. Szczęść Boże. <><