II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

 1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. s. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.”
 2. Na zakończenie Mszy Świętej odmawiamy dziś Koronkę do Bożego miłosierdzia. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki. Udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Bożego miłosierdzia w Kościele lub Kaplicy.
 3. Niedziela Miłosierdzia Bożego dopełnia obchodów Oktawy Wielkanocy i rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę i zbierane dziś ofiary w Kościele na tacę jako pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.
 4. Od środy 1 maja zapraszamy na nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej o g. 18.00. Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie parafii, oraz w domach. Zachęcamy do przystrojenia kapliczek i krzyży przydrożnych.
 5. 1 maja Msze Święte o g. 7.00; 8.30; 18.00.
 6. W piątek 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski. Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i strażaków odprawiona zostanie o g. 12.00, serdecznie zapraszamy wszystkich strażaków z terenu naszej parafii. Msze Święte w tym dniu o g. 7.00; 8.30; 10.30; 1200; 18.00. Z racji uroczystości w ten piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 7. Za tydzień w naszej parafii będziemy przezywać I Komunię Świętą dzieci klas III, Msza Święta o g. 12.00. Dzieci przyjdą na spotkanie liturgiczne w poniedziałek o g. 16.45, oraz w czwartek o g. 10.00. Z racji przygotowania świątyni na tę uroczystość w I Czwartek Miesiąca nie będzie wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 8. Za dwa tygodnie Komunia Rocznicowa dzieci z klas IV – podział grup tak samo jak podczas ich I Komunii Świętej. Grupa I przyjdzie na spotkanie we wtorek na g. 16.00, grupa II na g. 17.00. Spotkania w Kościele. Dzieci przynoszą książeczki I Piątków Miesiąca.
 9. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania przyjdzie na spotkanie liturgiczne w poniedziałek na g. 18.30 – obecność obowiązkowa.
 10. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do Domu Ojca powróciły: + Marianna Wyśmierska, oraz + Helena Szymańska. Rodzinom składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia, a zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek….
 11. Wszystkim naszym drogim Parafianom, miłym Gościom życzymy, aby doświadczanie Bożego Miłosierdzia uzdalniało nas wszystkich do większej wrażliwości na potrzebujących wsparcia zarówno duchowego jak i materialnego. A przeżywającym w tym tygodniu swoje imieniny i rocznice urodzin życzmy wszelkiej pomyślności i w modlitwie prosimy o potrzebne łaski.