I Niedziela Adwentu

  1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Hasłem tego roku jest „Wielka Tajemnica Wiary”. Podczas tego roku, będziemy starali si,ę pogłębić nasze rozumienie Eucharystii.
  2. Rozpoczęliśmy adwent, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Wykorzystajmy dobrze ten czas na odnowienie i umocnienie więzi z panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela.
  3. Przepisy liturgiczne pozwalają aby w dni powszednie adwentu sprawować Mszę świętą o Najświętszej Maryi Pannie tak zwane Roraty, do licznego udziału w roratach celebrowanej w naszym kościele w dni powszednie zapraszamy na 17:00. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnie umartwienia, pamiętajmy o wsparciu potrzebujących choćby przez zakup świec Caritas które są do nabycia w zakrystii.
  4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej wieczorowej do 21:00. Zaś w pierwszy piątek miesiąca rozpoczniemy skupienie rekolekcyjne o 17:00. W sobotę msze święte o godzinie 9:30 11:30 16:00 18:00. pół godziny przed każdą mszą świętą okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
  5. Na czas radosnego przezywania rozpoczynającego się tygodnia niech Bóg obficie Błogosławi.