Parafia

INFORMACJE ZWIĄZANE Z CHRZTEM DZIECKA

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii tylko i wyłącznie w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 12.00

Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa miesiące przed planowanym chrztem dziecka celem ustalenia terminu chrztu. Następnie w tygodniu poprzedzającym chrzest rodzice przychodzą do kancelarii parafialnej dostarczając następujące dokumenty:

– Akt urodzenia dziecka.

– Dane rodziców dziecka (imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, wiek rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).

– Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

INFORMACJE ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni przed ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej
w celu potwierdzenia daty ślubu oraz uzyskania informacji 
o skompletowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa.

Do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące dokumenty:

– świadectwo chrztu (nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia)

– świadectwo bierzmowania

– świadectwo z oceną z religii wystawioną na świadectwie ukończenia szkoły średniej

– zaświadczenie o ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej

– zaświadczenie o ukończonym kursie z poradnictwa rodzinnego

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego ze strony prawa państwowego

Po skompletowaniu dokumentacji narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu przeprowadzenia rozmowy duszpastersko – kanonicznej oraz wystawieniu zapowiedzi przedślubnych.

POGRZEB

– akt zgonu z USC
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentów

Historia Parafii:

Konrad Mazowiecki w 1231 r. przekazał wieś Ślesin biskupom poznańskim. Własnością ich była aż do końca XVIII w. W 1358 r. nastąpiła tu lokacja miasta na prawie średzkim. Parafia została erygowana w XIII w. i otrzymała wtedy drewniany kościół. W 1604 r. wystawiono na miejscu zniszczonej świątyni kościół murowany w stylu gotyckim. W 1900 na dawnych fundamentach wzniesiono nowe, dzisiejsze prezbiterium i dwie kaplice. Gruntowne przebudowanie nawy nastąpiło w 1907 r. Przerobiono ściany i filary pod nowe, żelbetonowe sklepienie. Wystawiono dzisiejszą wieżę, sprawiono witraże. Obecna więc świątynia nosi znamiona stylu neogotyckiego, pokryta blachą. Dach dwuspadowy. Konsekrowana w 1910 r. W ołtarzu bocznym znajduje się obraz św. Mikołaja Biskupa, olej na płótnie, późnobarokowy z końca XVIII w. W 1978 r. przeprowadzono adaptację prezbiterium wg projektu ks. Tadeusza Furdyny SDB. W latach dziewięćdziesiątych zmodyfikowano wystrój prezbiterium: 1995 r. nowy ołtarz i ambona granitowa, nowe oświetlenie; w 1997 r. nowa polichromia i złocenia ołtarzy bocznych i kaplic. Witraże z 1999 r.