XIII Niedziela Zwykła

  1. Nowa jakość życia, do której zaprasza nas Chrystus jest nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas.
  2. Rozpoczynamy czas wakacji szkolnych i urlopów, czas spędzony z najbliższymi i poświęconym panu Bogu pomaga nam odkrywać nowy sens codziennych spraw. Wszystkim uczniom, nauczycielom i wypoczywających u nas nad wodą życzymy bezpiecznych i ubogacających dni.
  3. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca, msza święta dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa o 18:00 adoracja Najświętszego sakramentu do 21:00.
  4. Msza święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy w piątek, spowiedź od 17:15 nabożeństwo około 17:40 i msza święta.
  5. W tym tygodniu przypada również pierwsza sobota miesiąca.
  6. Wieczorem oczekujemy powrotu naszej rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę, wszystkim uczestnikom organizatorom i sponsorom składamy serdeczne bóg zapłać.
  7. Polecane prasę katolicką tygodnik idziemy wraz z naszym diecezjalnym dodatkiem Ładem Bożym.